sábado, 14 de febrero de 2015

خصوصیاتِ رژیمِ دیکتاتوری، از دیدِ ولی‌فقیه

رژیم‌های دیکتاتوری مشابهت‌های زیادی با هم دارند، اما در تبلیغات‌شان با پنهان نگاه داشتنِ جنبه‌های منفی حکومت‌های خود و یا با سکوت دربارهٔ آن‌ها، در صدد برمی‌آیند چهره‌یی مطلوب از خود بنمایانند و به باورهای عمومی بقبولانند، که البته این تلاش‌ها در تمامی موارد نهایتاً با شکست مواجه می‌شوند. در نگاهی واقع‌نگر، ترفند تبلیغات گمراه‌کننده برای مدتی کوتاه، نتایج دلخواه آنان را فراهم می‌آورد، اما این روند دوامی ندارد.

با اینکه تنفر افکار عمومی از رژیم ولایت فقیه نزدیک به قدمت برپایی این حکومت است و این نفرت نه ‌تنها کاهش نیافته، بلکه رو به افزایش هم بوده است منتها به‌ نظر می‌رسد سردمداران حاکم، بی اعتنا به واقعیت‌های موجود در جامعه، بر طبلی می‌کوبند که از منظر افکار عمومی صدایش ناهنجار و آزار دهنده است. سید علی خامنه‌ای به‌مناسبت نوزدهم دی، سالروز اعتراض روحانیون در قم در ارتباط با درج مقاله‌یی علیه خمینی در سال ۱۳۵۶ در روزنامه”اطلاعات”، سخنان جالب توجهی گفت که تأمل‌برانگیزند. او با تشریح مناسبت آن روز و اهمیت آن در چرایی مخالفت با رژیم شاه، خصوصات رژیم دیکتاتوری را برمی‌شمارد و می‌گوید:"یکی از خصوصیّات آن رژیم فاسد، دیکتاتوری سیاه و خفقان عجیب علیه مردم، با قساوت‌آمیزترین روش‌ها [بود] که ممکن است در جاهای دیگری از کشورها هم وجود داشته باشد. در اینجا خود ما از نزدیک مشاهده کردیم که چه می‌کردند و چه رفتاری داشتند با آحاد مردم؛ هم در دوران رضاخان که گذشتگان ما، بزرگ‌ترهای ما آن را دیده بودند و برای ما نقل کردند، هم در دوران اخیر، که خود ماها، آحاد مردم، در میدان بودیم. جوان‌ها البتّه آن دوران را ندیدند. حرفهای فراوان و موثّق [وجود دارد] از آنچه این‌ها با مردم، با مبارزین و با کسانی که انتقاد داشتند - ولو انتقادهای اندک - داشتند انجام می‌دادند؛ رفتارهایی که این‌ها می‌کردند، آن شکنجه‌ها، آن فشارهای عجیب و غریبِ جسمی و روحی، آن زندان‌های مخوف، که امروز برخی از نشانه‌های آن‌ها هست که افراد می‌روند می‌بینند تعجّب می‌کنند."

LECTURAS

LECTURAS

LECTURAS

LECTURAS

RED DE COMUNICACIÓN COMUNISTA MIRANDINA (REDECCOMI)

FORTALECER AL PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA::: ACTUAL TAREA DECISIVA PARA LA REVOLUCION VENEZOLANA

FORTALECER AL PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA::: ACTUAL TAREA DECISIVA PARA LA REVOLUCION VENEZOLANA
Fortalecer al Partido Comunista de Venezuela se convierte en la actualidad en una tarea decisiva, fundamental, indispensable, necesaria y urgente para garantizar el avance de la Revolución Bolivariana hacia el Socialismo y reforzar la lucha contra el Imperialismo.-El camarada Stalin dijo en su día: No vamos a ser el martillo ni el yunque de nadie. Tenemos nuestro propio programa, un equipo fuerte, defendemos y seguiremos defendiendo los intereses del pueblo. Camarada, simpatizante, amigo del PCV: Contáctate al PCV Miranda por nuestro Correo: pcvmirandasrp@gmail.com --PARA LEER COMPLETO: Pulsar, hacer clik en la Gráfica

REDECCOMI (Red de Comunicación Comunista Mirandina)_Miranda Centro

EN CELEBRACIÓN DEL 63 ANIVERARIO DE TRIBUNA POPULAR EL DÍA 17 DE FEBRERO, A LAS 2 pm EN CANTACLARO

EN CELEBRACIÓN DEL 63 ANIVERARIO DE TRIBUNA POPULAR EL DÍA 17 DE FEBRERO, A LAS 2 pm EN CANTACLARO
El SESENTA Y TRES - 63- ANIVERSARIO DE TRIBUNA POPULAR .- PrensaPopularSolidaria ComunistasMiranda invita a todos sus lectores, a los camaradas integrantes de las Células de la Organización Intermunicipal Miranda Centro, a la celebración del sexagésimo tercer (63) Aniversario de TRIBUNA POPULAR, que se celebrará en el Teatro Cantaclaro, Edif. Cantaclaro, Esq. San Pedro, Parroquia San Juan, Caracas el próximo día 17 de Febrero a la 2:00 pm.--- 1948 - 2.011 .- (Próximo a Estación del Metro de Capuchinos).

EN DEFENSA DE LA PATRIA.. PERIODISMO COMUNISTA AL SERVICIO DEL PUEBLO VENEZOLANO

EN DEFENSA DE LA PATRIA.. PERIODISMO COMUNISTA AL SERVICIO DEL PUEBLO VENEZOLANO
La Red de Diarios,Blogs, Periódicos y Páginas Regionales, Municipales y Sectoriales del Partido Comunista de Venezuela, encabezada por nuestro glorioso Tribuna Popular como Diario Digital, llama a la Defensa de la Patria contra la artera agresión imperialista.-

REDECCOMI (Red de Comunicación Comunista Mirandina)_Tuy

REDECCOMI (Red de Comunicación Comunista Mirandina)_Centro_Norte

REDECCOMI (Red de Comunicación Comunista Mirandina)_Capital

REDECCOMI (Red de Comunicación Comunista Mirandina)_ Barlovento

(REDDECCONAV) Red de Comunicación Comunista Nacional Venezolana-Aragua

REDECCONAV (Red de Comunicación Comunista Venezolana_Amazonas

(REDECCONAV) Red de Comunicación Comunista Nacional Venezolana--Estado Nueva Esparta

(REDECCONAV) Delta Amacuro

(REDECCONAV) Red de Comunicación Comunista Nacional Venezolana--Estado Bolívar

(REDECCONAV) Red de Comunicación Comunista Nacional Venezolana--Distrito Capital

(REDECCONAV) Red de Comunicación comunista Nacional venezolana: Estado Guàrico

(REDECCONAV) Red de Comunicación Comunista Nacional Venezolana--Estado Anzoátegui

(REDECCONAV) Mérida

ORGANIZACIÓN COMUNISTAS MIRANDA CENTRO INVITA A MILITANCIA Y AMIGOS A LOS ACTOS DEL 80 ANIVERSARIO

ORGANIZACIÓN COMUNISTAS MIRANDA CENTRO INVITA A MILITANCIA Y AMIGOS A LOS ACTOS DEL 80 ANIVERSARIO
La Organización Intermunicipal Miranda Centro del Partido Comunista de Venezuela invita a nuestra militancia, afiliados, amigos y simpatizantes a los Actos de Celebración del 80 Aniversario de nuestro Glorioso Partido Comunista de Venezuela, a realizarse según datos ubicados en la Gráfica. Los esperamos para nuestra celebración, con espíritu y combatividad comunista, revolucionario y patriótico!!! Asiste!!

(REDECCONAV) Red de Comunicación Comunista Nacional Venezolana--Estado Carabobo

JUVENTUDES COMUNISTAS

CENTROAMÉRICA

EL CARIBE

SURAMÉRICA PAGINAS COMUNISTAS

NORTEAMÉRICA

MOVIMIENTO POPULAR SURAMÉRICA

EUROPA ORIENTAL

EUROPA OCCIDENTAL

EUROPA NORTE_ESCANDINAVIA

ASIA

ÁFRICA

Periódicos Comunistas

PARTIDO COMUNISTA DE ARGENTINA

Noticias en Páginas Progresistas

PRENSA POPULAR AL DIA

MARCHA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES POR UNA NUEVA Y REVOLUCIONARIA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO (LOT)

MARCHA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES POR UNA NUEVA Y REVOLUCIONARIA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO (LOT)

LOS TRABAJADORES VENEZOLANOS EXIGIMOS A LA AN QUE APRUEBE ESTE AÑO LA LOT Y LA LCT

LOS TRABAJADORES VENEZOLANOS EXIGIMOS A LA AN QUE APRUEBE ESTE AÑO LA LOT Y LA LCT
MAS DE CINCUENTA MIL TRABAJADORES MARCHAMOS EN CARACAS EL MARTES 09 DE DICIEMBRE DESDE EL PARQUE CARABOBO HASTA LA ASAMBLEA NACIONAL PARA EXIGIR QUE SE APRUEBE ESTE MISMO AÑO LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO Y LA LEY DE LOS CONSEJOS DE TRABAJADORES.-La aprobación de estas Leyes constituye en estos momentos la ratificación del camino revolucionario de la Revolución Bolivariana!! Los trabajadores venezolanos queremos HECHOS no PALABRAS en lo esencial de la estructura legal que garantice el avance REAL al Socialismo.-PARA LEER COMPLETO: Pulsar, Hacer click en la Gráfica.